Om Lundby Oppgård

Norr om Vallentuna i Orkesta församling ligger Lundby. Det är en samling av egentligen fyra gårdar. Två har blivit en så idag består Lundby av tre gårdar. Bilderna visar huvudbyggnaden på Lundby före 1912, efter 1912, gårdens gästhus och den andra gårdens gamla mangårdsbyggnad. Alla hus är renoverade och utnyttjade. Så långt ekonomin räckt har vi försökt att bevara det genuina.

Natur och omgivningar

Vår gård Lundby Oppgård har ett lugnt och fint läge. Det är den sista gården med betesmarker och åkrar innan storskogen tar vid. Gården består från början av två Lundbygårdar. På brukningscentrum ligger huvudbyggnaden med två mindre flyglar. Den ena flygeln använder vi till Rum & Frukost. Trädgården är parkliknande med stora, vackra träd och resterna av en äppelträdgård. Tyvärr tog stormen den stora magnifika linden som prydde trädgården sen lång tid tillbaks.

På gårdens betesmarker finns det många av våra folkkära växter. Alla blommorna som Taube sjunger om i Sjösala vals finns på betesmarkerna. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol … för att nämna några.

Vit och rosa kattfot i Enehagen

 

Ruiner

I skogen norr om gården finns rester av Skräddartorp. Du kan fortfarande se var hus, brunn och jordkällare legat. I en annan del av vår skog finns lämningar efter två andra torp, Stora och Lilla Nyhagen.

Gravfält

Strax väster om bostadsbyggnaden finns ett gammalt gravfält. Enligt uppgift var det gravplatsen för Lundbyborna innan kyrkan byggdes i Orkesta.

Den andra gårdens gamla mangårdsbyggnad finns kvar emedan stallar och andra byggnader har rivits där. Huset är för närvarande permanent uthyrt.